Legg til / fjern startsiden på Samsung Galaxy S9

Ta kontroll over sidene på startsiden på Samsung Galaxy S9 og lær hvordan du legger til og fjerner dem med disse trinnene.

Legge til en startskjerm

  1. Fra pekskjermen plasserer du pekefingeren og tommelen på skjermen og klemmer skjermen.
  2. Sveip til siste skjerm, og trykk deretter på " Legg til ".

Siden er lagt til.


Fjerne en startskjerm

  1. Fra pekskjermen plasserer du pekefingeren og tommelen på skjermen og klemmer skjermen.
  2. Trykk og hold på skjermen du ønsker å slette, og dra den til " Fjern " (søppel).

Siden er fjernet.

Du kan også angi en skjerm som hovedskjermbildet ved å velge "Hoved startskjerm" øverst på skjermen og flytte skjermbilder ved å trykke og holde det, og dra det til venstre eller høyre.