Android: Tekstmeldinger Stuck "Downloading" eller "Expired"

Min kone opplevde nylig et problem med hennes Galaxy Note 9 Android der tekstmeldinger ble sittende fast. Noen av dem sa ting som:

  • Kunne ikke laste ned
  • Nedlasting av ...
  • Meldingen er utløpt eller ikke tilgjengelig.

Vi løste dette problemet med disse trinnene.

  1. Fra startskjermbildet åpner du " Innstillinger ".
  2. Velg " Apps ".
  3. Velg " Messenger ".
  4. Velg " Lagring ".
  5. Velg " Clear Data " og " Clear Cache ".

Åpne " Messenger " og trykk på de faste meldingene for å prøve å laste dem ned igjen.