Apple Safari: Fullstendig deaktiver Cache

Hvis du jobber med å utvikle et nettsted og teste sidene dine i Apple Safari, kan det være lurt å deaktivere sidebufring helt slik at sidene dine aldri blir cached. Vi viser deg hvordan med denne opplæringen.

Merk: Denne prosessen slår bare av caching for den gjeldende surfingen.

  1. Velg "Safari " -menyen, og velg deretter " Innstillinger ".
  2. Velg kategorien " Avansert " og merk av for " Vis utvikle meny i menylinje ".
  3. Lukk vinduet Innstillinger.
  4. Hvis du ikke har menylinjen aktivert, velg innstillingsutstyret, og velg deretter " Vis menylinje ".
  5. Velg " Utvikle " > " Deaktiver kufferter ".