Apper som stakkes "Installerer", "Venter" eller "Laster" på iPhone eller iPad

Ta en titt på dette skjermbildet. Jeg prøvde å installere apper på min Apple iPhone, og jeg fikk et trifecta-problem der appene ble sittende fast, "Installing", "Waiting" og "Loading".

Heldigvis er jeg vanligvis i stand til å fikse dette problemet der appene ikke vil installere fullt ut med disse løsningene.

Fix 1 - Slå på nettverkstilkobling Av og På

Bare koble fra nettverket, og deretter kobler du til igjen, tar det vanligvis seg av dette problemet. Den enkleste måten å oppnå dette på er å aktivere, og deretter deaktivere flymodus.

  • Gå til " Innstillinger " og slå " Flymodus " til " ". Vent 10 sekunder, og slå den av.

Mesteparten av tiden vil appene fullføre installasjonen.

Fix 2 - Soft Reset

Start Apple-enheten på nytt ved å utføre en myk tilbakestilling. Dine data vil ikke gå tapt med en myk tilbakestilling.

  1. Trykk raskt på " Volum opp ".
  2. Trykk raskt på " Volum ned ".
  3. Hold hvilemodus "/" Wake "-knappen til Apple-logoen vises.
    • Hvis de ovennevnte trinnene ikke virker, trykk og hold nede " Sleep " / " Wake " -knappen og " Volum ned " knappen samtidig i ca 10 til 20 sekunder. Forhåpentligvis vises Apple-logoen, og iPhone vil endelig slå på nytt.

Du vil se den hvite Apple-logoen, og appene skal fortsette å installere.