Nedlastinger

Her er noen av programvarene vi har laget.

GetSID hjelper deg med å finne ut hva SID eller sikkerhetsidentifikator er for en gitt verdi, for eksempel et Active Directory brukernavn eller datamaskinnavn. Veldig praktisk for nettverksadministratorer. Du må ha administratorrettigheter på domenet ditt for å bruke dette programmet.

MACAddy hjelper nettverksadministratorer å finne ut hva MAC-adressen brukes av ComputerName eller IP-adresse. Du må ha administratorrettigheter på datamaskinen du ser opp.

SIDDecode gjør motsatt av hva GetSID gjør. Det vil ta en SID eller sikkerhetsidentifikator og konvertere den til verdien den er tilordnet til for eksempel et datamaskinnavn eller brukernavn.