Aktiver eller deaktiver dataroaming på Moto X4

Dataroaming-innstillingen på Moto X4 styrer hvorvidt du kan bruke en dataforbindelse mens du streamer. I de fleste tilfeller kan du få denne innstillingen aktivert uten å pådra seg ekstra kostnader mens du bruker telefonen i USA. Hvis du skal reise internasjonalt, er det en annen historie. Når du reiser til utlandet, kan det være lurt å deaktivere det for å hindre deg selv fra "trådløst fakturabok". Slik aktiverer eller deaktiverer du data-roaming på Moto X4-smarttelefonen.

  1. Fra hovedskjermbildet trykker du på glidebryteren for applikasjoner.
  2. Trykk på " Innstillinger ".
  3. Trykk på " Mer ".
  4. Velg " Mobilnettverk ".
  5. Velg " Data roaming tilgang ".
  6. Velg ett av følgende:
   • Avvis dataroamingadgang
   • Tillat bare tilgang for denne turen
   • Tillat tilgang for alle turer