Aktiver Mono Sound på iPhone eller iPad

Aktiver mono lyd på Apple iPhone eller iPad. Denne innstillingen er nyttig hvis du skal høre på musikk med en ørepropp, eller hvis du har nedsatt hørsel i ett øre.

  1. Fra startskjermbildet velger du " Innstillinger ".
  2. Velg " Generelt ".
  3. Velg " Tilgjengelighet ".
  4. Rull ned til " Høre " -delen og slå " Mono Audio " til " " (grønn).

Nå kan du høre all lyden like på både høyre og venstre høyttalerkanaler.

Vær oppmerksom på at denne innstillingen kanskje ikke gjelder hvis enheten er koblet til bestemte enheter. Hvis du for eksempel bruker enheten med bilstereo, kan lyden fortsette å spille i stereo. Du vil ønske å søke etter en separat monoinnstilling på bilstereoen eller enheten.


FAQ

Vil lyden fortsatt være mono hvis jeg plugger iPhone eller iPad til en tredjeparts lydenhet som en stereo eller høyttaler?

Ja. Ethvert tilbehør skal respektere innstillingen som er angitt på Apple-enheten.

Hva er egentlig mono?

Som standard spilles all lyd på iOS-enheter i stereo. Det betyr at forskjellig lyd vil spille på venstre og høyre høyttaler. Mono-innstillingen (kort for mono) vil deaktivere stereo og spille av lyden slik at både venstre og høyre høyttaler har samme lyd.