Løsning "Tilgang til registernøkkelen blir nektet" Feil når du angir retningslinjer for PowerShell-skript

Når du prøver å angi eksekveringspolitikken for PowerShell-skript på Windows-systemet, kan du få følgende feil:

Set-ExecutionPolicy: Tilgang til registernøkkelen

'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ PowerShell \ 1 \ ShellIds \ Microsoft.PowerShell' nektes.

På linje: 1 kar: 1

Denne feilen vises ofte fordi du ikke kjører kommandoen som administrator. For å løse dette problemet, prøv følgende.

    1. Kontroller at du er logget inn på datamaskinen med lokale administratorrettigheter.
    2. Høyreklikk eller hold " Shift " og velg " Windows PowerShell " > "Kjør som administrator ".

    3. Prøv nå å kjøre den samme set-executionpolicy-kommandoen for å endre utførelsesretningen. Det skal fullføre vellykket.