Galaxy S7: Endre lås skjermen ikoner

Som standard har Samsung Galaxy S7 telefon- og kameraprogramikonene på låseskjermen for enkel tilgang. Hvis du ikke liker det, kan du deaktivere låseskjermikonene eller endre dem med disse trinnene.

  1. Velg Hjem på startskjermbildet, og velg deretter " Innstillinger ".
  2. Rull ned og trykk " Lås skjerm og sikkerhet ".
  3. Trykk på " Info og app snarveier ".
  4. Trykk " App snarveier ".
  5. Velg " Venstre snarvei " eller " Høyre snarvei " som ønsket.

  6. Skyv bryteren til " Av " for å deaktivere låseskjermikonet, eller velg ønsket ikon. Noen ikoner kan være gråtonet fordi de ikke er tilgjengelige for bruk som låseskjermpikoner.