Galaxy S7: Aktiver / deaktiver Wi-Fi-anrop

Du kan plassere anrop fra din Samsung Galaxy S7 via et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk med Wi-Fi-ringerfunksjonen. Funksjonen er praktisk hvis du er på et sted med Wi-Fi og ikke noe talesignal. Aktiver eller deaktiver funksjonen med disse trinnene.

  1. Velg Hjem på startskjermbildet, og velg deretter " Innstillinger ".
  2. Velg " Avanserte anrop ".
  3. Velg " Wi-Fi-anrop ".
  4. Skyv innstillingen til " " eller " Av " etter ønske.

Når denne innstillingen er satt til "På", plasserer telefonen automatisk anrop via Wi-Fi hvis den er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Du kan merke mye klarere, høyoppløsningsanrop hvis du er koblet til et sterkt trådløst nettverk.

Du kan også trykke på " Når roaming " for å fortelle din S7 hvilket nettverk du skal bruke når du streamer.

FAQ

Hvorfor ser jeg ikke denne innstillingen?

Ikke alle bærere tillater Wi-Fi å ringe på telefonene sine, slik at innstillingen kan fjernes.