Galaxy Tab S3: Klipp, Kopier og Lim inn

En av de mest brukte funksjonene på Samsung Galaxy Tab S3 er kuttet, kopier og lim inn. Hvis du ikke er kjent med hvordan det er gjort på denne enheten, bruker du denne veiledningen til å lære. Det er litt vanskelig først, men det er en bris når du blir vant til det.

Å klippe, kopiere og lime inn all tekst i et felt ...

 1. Trykk og hold teksten du vil kopiere eller kutte i ca 2 sekunder.
 2. Velg " Cut " eller " Copy " som ønsket. Velg " Velg alle " for å markere all tekst i gjeldende felt.
 3. Naviger til hvor du vil lim inn teksten.
 4. Trykk på hvor du vil at teksten skal vises, og trykk og hold tekstfeltet i ca. 2 sekunder.
 5. Trykk på " Lim inn ".

Å klippe, kopiere og lime inn en del av teksten i et felt ...

 1. Trykk og hold tekstfeltet i ca. 2 sekunder.
 2. Dra de blå kategoriene over teksten du vil klippe eller kopiere.
 3. Trykk og hold den valgte teksten til en meny vises.
 4. Velg " Cut " eller " Copy " som ønsket.
 5. Naviger til hvor du vil lim inn teksten.
 6. Trykk på hvor du vil at teksten skal vises, og trykk og hold tekstfeltet i ca. 2 sekunder.
 7. Trykk på " Lim inn ".