Google Pixel 2: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-anrop

Wi-Fi-ringer er nyttig hvis du befinner deg i et område med dårlig stemme og sterkt Wi-Fi. Du kan slå Wi-Fi-anrop på Google Pixel 2-smarttelefonen av eller på ved hjelp av disse trinnene.

Merk: Ikke alle trådløse operatører støtter Wi-Fi-ringer. Hvis du ikke har disse alternativene, kan det hende at mobiloperatøren ikke støtter den.

Aktiver avanserte anrop

Forsikre deg først om at Advanced Calling er slått på med disse trinnene:

 1. Skyv applikasjonslisten opp, og åpne " Innstillinger "
 2. Velg ett av følgende avhengig av enheten din:
  • "Mer"
  • "Nettverk og Internett"> "Mobilnettverk"> "Avansert"
  • Hvis du ser alternativet "Advanced Calling", hopper du til neste trinn.
 3. Velg " Advanced Calling ".
 4. Trykk på " Aktiver avanserte anrop ".
 5. Velg " Aktiver "> " Fortsett "> " OK ". Start deretter enheten på nytt når du blir bedt om det.

Innstillinger for Wi-Fi-anrop - Alternativ 1

 1. Åpne " Telefon " -appen.
 2. Velg

  menyikon i øverste høyre hjørne.
 3. Velg " Innstillinger ".
 4. Velg " Samtaler ".
 5. Velg " Wi-Fi-anrop ".
 6. Sett glidebryteren på " " eller " Av " som ønsket.

Innstillinger for Wi-Fi-anrop - Alternativ 2

 1. Åpne startskjermbildet på startskjermen, og velg deretter " Innstillinger ".
 2. Trykk på " Mer ".
 3. Velg " Wi-Fi-anrop" .
 4. Sett glidebryteren på " " eller " Av " som ønsket.