Google Pixel 3: Aktiver eller deaktiver autokorreksjon

Lei av din Google Pixel 3-smarttelefon, og korrigere alt du skriver? Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonaliteten med disse trinnene.

  1. På startskjermbildet skyver du opp appene og åpner " Innstillinger ".
  2. Velg " System ".
  3. Velg " Språk og input ".
  4. Velg " Virtuelt tastatur ".
  5. Velg tastaturet du bruker. Som standard bør det være " Google-tastatur ".
  6. Velg " Tekstkorreksjon ".
  7. Slå " Automatisk korreksjon " til " " eller " Av " etter ønske. Denne innstillingen styrer om et ord er korrigert eller ikke, etter at du skriver inn et mellomrom eller tegnsetting.

I tillegg kan du slå på " Automatisk kapitalisering " og andre tekstkorrigeringsinnstillinger på eller av som ønsket.