Google Pixel: Sett inn / fjern SIM-kortet

Hvis du trenger å fjerne eller sette inn et SIM-kort for Google Pixel-smarttelefonen, kan du se hvordan det er gjort.

Fjern SIM-kort

  1. Finn SIM-kortsporet på den venstre kanten av enheten. Du vil se oversikten av brettet med et hull.
  2. Bruk SIM-kortutkastverktøyet som fulgte med telefonen, eller et lite papirklips for å trykke på det lille hullet i skuffen. Brettet skal skje ut.

  3. Fjern skuffen, og du kan få tilgang til SIM-kortet.

Sett inn SIM-kort

  1. Plasser SIM-kortet i SIM-kortskuffen. Brettet er tastet og kortet skal bare gå på en måte.
  2. Når du har kortet i skuffen, sett det inn i sporet til det klikker på plass.