Slik aktiverer eller deaktiverer utviklermodus på Samsung Galaxy S5

Ved å aktivere utviklingsmodus på Samsung Galaxy S5 kan du bruke Android SDK og mange andre utviklingsverktøy med telefonen. Det er ikke aktivert som standard skjønt. Så du må gå gjennom noen spesielle trinn for å aktivere eller deaktivere den.

Aktiverer utviklingsmodusalternativet i innstillinger

  1. Fra startskjermbildet velger du " Innstillinger ".
  2. Bla til bunnen av listen og velg " Om telefon ".
  3. Rull ned litt, og trykk deretter på " Bygg nummer " -alternativet 7 ganger.

Du vil nå ha en "Utviklermodus" -alternativ som er oppført i "Innstillinger" -menyen.

Deaktivering av utviklingsmodusalternativet i innstillinger

Du kan bytte på " " / " Av " bryteren øverst på " Innstillinger "> Skjermbildet " Utviklermodus " hvis du vil slå den av. Hvis du vil fjerne hele alternativet fra menyen "Innstillinger", kan du ikke gjøre det uten å foreta tilbakestilling av fabrikken på enheten. Dessverre fungerer de gamle "Rydde dataene" på Innstillinger-applikasjonen ikke på Galaxy S5.