Slik aktiverer du USB-feilsøking på Google Pixel 3

Aktiver utviklerfunksjoner på Google Pixel 3-smarttelefonen ved å aktivere USB-feilsøking ved hjelp av disse trinnene.

  1. Fra startskjermen slår du opp applisten og velger deretter " Innstillinger ".
  2. Bla til bunnen og trykk på " Om telefon ".
  3. Bla til bunnen og trykk " Bygg nummer " 7 ganger.
  4. Trykk på " Tilbake " -pilen, og du vil nå se et valg for " Utvikleralternativer ". Trykk på den.
  5. Bla til " Debugging " -delen og slå " USB debugging " til " On ".

  6. Trykk " OK " i dialogboksen som ser ut til å tillate USB-feilsøking.