Hvordan skjule eller vise skjulte filer i macOS

Du vil ikke kunne se alle filene når du ser dem i finneren som standard. Skjulte filer er vanligvis systemfiler som inneholder data som den gjennomsnittlige brukeren ikke trenger å se. Men det kan hende du må se det hvis du tinker rundt. I denne opplæringen lærer du hvordan du slår på eller skjuler skjulte filer i MacOS.

Via snarvei (bare Sierra)

 • Mens du ser filer i Finder, trykker du og holder inne CMD og SHIFT, mens du trykker på . (periode).

Bruk denne tastaturkombinasjonen gjentatte ganger til å veksle vis / vis alle filer på og av som ønsket.


Via Terminal Command

 1. Fra Finder velger du " "> " Verktøy ".
 2. Åpne " Terminal ".
 3. Gjør ett av følgende:
  • For å vise alle filer, skriv inn følgende, og trykk deretter på " Enter ":

   defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES

  • For å skjule skjulte filer skriver du inn følgende, og trykker deretter på " Enter ":

   defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles NO