Slik tilbakestiller du iPhone X & 8

En tilbakestilling kan bli nødvendig hvis Apple iPhone X eller iPhone 8 blir låst opp eller frosset og svarer ikke. Slik gjør du både en myk eller hard reset.


Myk tilbakestilling

  1. Trykk og hold inne " Power " -knappen til en rød skyveknapp vises.
  2. Dra glidebryteren på skjermen.
  3. Trykk og hold inne " Power " knappen til Apple-logoen vises.

Hard Reset

  1. Trykk raskt på " Volum opp ".
  2. Trykk raskt på " Volum ned ".
  3. Hold hvilemodus "/" Wake "-knappen til Apple-logoen vises.
  • Hvis de ovennevnte trinnene ikke virker, trykk og hold nede " Sleep " / " Wake " -knappen og " Volum ned " knappen samtidig i ca 10 til 20 sekunder. Forhåpentligvis vises Apple-logoen, og iPhone vil endelig slå på nytt.

Ovennevnte trinn bør ikke slette data fra enheten under normale forhold, men hvis enheten er ødelagt, kan du miste noen innstillinger eller data.