Slik slår du tenne brann på eller av

Det første du bør vite om Amazon Kindle Fire, er hvordan du slår på eller av. Bare følg disse instruksjonene.

  1. Finn " Power " -knappen nederst på enheten ved siden av USB-porten og hodetelefonkontakten. Det er den eneste knappen på enheten. For å slå på Kindle Fire, trykk og hold knappen inne i ca. 2 sekunder, og skjermen skal lyse.

  2. For å slå av tennebrann, trykk og hold av / på- knappen i ca. 2 sekunder til en melding vises på skjermen. Du kan da trykke på " Shut Down " og enheten slås av.

Men min Kindle Fire vil ikke slå på!

Hvis Kindle Fire er låst og du ikke kan utføre disse trinnene, kan du prøve å trykke og holde " Power " og " Volume Down " -knappene til skjermen lyser.