Slik slår du av autokorreksjon på Stylo 4

Lei av ordene du skriver, er å korrigere av din LG Stylo 4 smarttelefon? Du kan endre denne oppførselen ved å enten legge til ord i ordlisten, eller slå autokorreksjon helt av ved hjelp av disse trinnene.


Legg ord til ordbok

Når "Stavekontroll" er aktivert på Stylo 4, blir ordene automatisk endret til ordet du vil bruke når du trykker på mellomromstasten. Hvis dette skjer, og du ikke vil at ordet skal korrigeres automatisk igjen, kan du trykke på ordet før du trykker på mellomromstasten. Ordet vil da bli lagt til i ordlisten, og vil ikke lenger bli korrigert.


Deaktiver stavekorreksjon

  1. Åpne " Innstillinger "> " Språk og input "> " Stavekontroll ".
  2. Veksle innstillingen " Stavekontroll " til " Av ".