Slik slår du på sikker modus på eller av for HTC U11

Sikker modus vil starte opp HTC U11 med et sett med programvare og innstillinger som gir deg tilgang til Android OS i tilfelle at den ikke er tilgjengelig når du starter oppstart normalt. Det lar deg rette opp det som forårsaker at enheten ikke starter normalt ved å avinstallere nyinstallerte apper eller endre innstillinger.

Du kan slå Safe Mode på eller av ved å bruke disse trinnene:

Aktiver sikker modus

  1. Når telefonen er slått av, trykker du på og holder inne " Power " -knappen i noen sekunder for å slå enheten på igjen.
  2. Når HTC-logoen vises på skjermen, trykk og hold nede " Volum ned " -knappen.
  3. Fortsett å holde " Volum ned " -knappen til Android OS er fullstendig lastet. Du bør kunne bekrefte at du er i sikkermodus hvis du ser ordene "Sikkermodus" nederst til venstre på skjermen.

Deaktiver sikker modus

  1. Når telefonen er slått på, trykker du på og holder inne " Power " -knappen i noen sekunder for å få opp " Telefonvalg " -menyen.
  2. Velg alternativet " Restart ".

FAQ

Hvorfor kan jeg ikke slå sikker modus på disse trinnene?

Fastboot må deaktiveres for at alternativet skal være tilgjengelig i noen tilfeller. Pass på at Fastboot er slått av.

Hvorfor stenger enheten i Sikker modus hver gang jeg starter den?

Knappen " Volum ned " kan ha blitt sittende fast eller holdt nede under oppstart. Pass på at du ikke har en sak eller et annet element som trykker på knappen.