iPad: Slik setter du inn eller fjerner SIM-kortet

Hvis du fikk Apple iPad fra en trådløs leverandør, kommer det sannsynligvis med et SIM-kort inne. Du må kanskje sette inn eller fjerne dette kortet på et tidspunkt. Dette er hvordan.

  1. Slå av iPad og legg den på en flat overflate med skjermen vendt nedover.
  2. Finn ut SIM-skuffen utkast hullet på enheten. Den vil bli plassert i forskjellige steder, avhengig av modellen på iPad.

  3. Bruk SIM-utkastverktøyet som ble levert med iPad eller et papirklipp, trykk forsiktig på knappen i hullet.
  4. Brettet vil skje ut. Du kan sette inn eller fjerne SIM-kortet fra skuffen etter ønske. Når du setter inn kortet, må du kontrollere at gullkontaktene vender mot baksiden av enheten, ikke på skjermen, før du skyver den tilbake til iPad.

SIM-kortbilde av William Hook.

SIM-skuffbilde av Brett Jordan.