Kindle Fire: Legg til / Slett bokmerker for websider

Legg til eller fjern et bokmerke for en nettside i Amazon Kindle Fire Silk nettleseren og enkelt tilgang til nettstedene du trenger.

Legge til et bokmerke

  1. Åpne nettleseren og besøk nettstedet du ønsker å bokmerke.
  2. Pek på bokmerkeikonet plassert i det øvre høyre hjørnet av skjermen.

Bokmerket vil da bli lagret for tilgang under " Meny "

> " Bokmerker ".

Redigerer eller sletter et bokmerke

  1. I Silk-nettleseren, velg " Meny "

    ikonet øverst til venstre, og velg deretter " Bokmerker ".
  2. Velg " Meny "

    ikonet til høyre for bokmerket for å vise en meny til " Rediger ", " Fjern ", " Kopier " eller " Del ".