Kindle & Kindle Paperwhite: Finn MAC-adresse

Du må kanskje finne ut hva Wi-Fi MAC-adressen er for Amazon Kindle, slik at du kan koble til et trådløst nettverk som implementerer MAC-adressefiltrering. Slik finner du det.

  1. Fra startskjermbildet trykker du på " Meny "

    .
  2. Velg " Innstillinger ".
  3. Velg " Meny "

    knappen igjen.
  4. " Wi-Fi MAC-adressen " er plassert nederst på skjermen i " Enhetsinfo " -delen.

Merk: Hvis dette feltet viser " MAC-adresse ikke tilgjengelig ", må du kanskje koble til et Wi-Fi-nettverk for å kunne se det.