Office 2016/2013: Slå på Office Utklippstavlen På / Av

Slå Microsoft Office 2016 eller 2013 utklippstavlefunksjonene av eller på ved hjelp av disse enkle trinnene.

 1. I Excel, Word eller Powerpoint velger du kategorien " Hjem ".
 2. Velg pilen ved siden av " Utklippstavlen ".

 3. Velg " Alternativer " nederst til venstre i vinduet.

  Velg eller avmarker valgene som ønsket:

  • Vis Office Utklippstavle automatisk - Aktiverer eller deaktiverer utseendet på Office Utklippstavlen sidebar.
  • Vis Office-utklippstavlen Når CTRL + C er trykket to ganger - Aktiverer eller deaktiverer muligheten til å hente ut sidekartet i utklippstavlen ved å trykke C mens du holder CTRL-tasten to ganger.
  • Samle uten å vise Office Utklippstavle - kopierer automatisk elementer uten å vise utklippstavlen.
  • Vis Office Utklippstavlen Ikon på oppgavelinjen - Aktiverer eller deaktiverer ikonet i Windows oppgavelinje.
  • Vis status i nærheten av oppgavelinjen når du kopierer - Aktiverer eller deaktiverer den gule boksen som vises nederst til høyre som sier "Element samlet" når du kopierer elementer.