Spill av video i slowmotion på iPhone og iPad

Spill av videoer på Apple iPhone, iPad eller iPod Touch i slowmotion ved hjelp av disse trinnene.

Fra videoer eller YouTube-app

  1. Begynn å spille av videoen som vanlig.
  2. Trykk på " Pause " for å stoppe videoen.

  3. Trykk og hold " Fast-forward " -knappen.

Videoen fortsetter deretter å spille i slowmotion.


Fra Bilder App

Enkelte iPhone- og iPad-modeller kan ta opp videoer i slowmotion hvis du sveiper over til " Slo-Mo " -alternativet før du tar opp videoen i " Kamera " -appen. For eldre modeller kan du bruke en app som "SloPro" for å ta opp videoer i slowmotion.

Med mindre du har brukt SloMo-innspillingsfunksjonen til å ta opp videoen, kan du ikke se en video i slowmotion fra Bilder-appen.