Samsung Galaxy Tab 4: Trinn for Hard Reset

En hard reset vil tilbakestille Samsung Galaxy Tab 4 tilbake til fabrikkinnstillingene. Du vil utføre disse trinnene hvis du vil at enheten er klar til å selge eller returnere til butikken, men det kan også være lurt å utføre en hard tilbakestilling hvis det er problemer med enheten som du ikke kan løse ved hjelp av en annen metode.

Metode 1: Fra oppstart

  1. Med enheten av, trykk og hold inne " Volum opp ", " Hjem " og " Strøm " -knappene.
  2. Slip knappene når du ser gjenopprettingsskjermbildet og Samsung-logoen.
  3. Bruk volumknappene til å navigere i menyen og velg " Tørk data / Fabrikkinnstilt ". Trykk på " Hjem " for å velge det uthevede valget.
  4. På neste skjerm trykker du på " Volum opp " for å fortsette.

Metode 2: Fra Programvare Menyer

  1. Når enheten er startet, åpner du " Apps "> " Settings ".
  2. Velg kategorien " Generelt ".
  3. Velg " Sikkerhetskopiering og tilbakestilling "
  4. Trykk på " Factory data reset ".
  5. Sjekk alternativet " Format SD Card " hvis ønskelig. Dette alternativet sletter data på SD-kortdataene som dine bilder og musikk.
  6. Trykk på " Tilbakestill enhet ".

Galaxy Tab 4 skal da gå gjennom hard reset prosessen.