Windows 10 Sound Speaker Icon Mangler fra oppgavelinjen

Det ser ut til å være et kronisk problem i Microsoft Windows 10 hvor ikonet for lydhøyttaler forsvinner fra systray- og varslingsområdet på oppgavelinjen. Følg disse trinnene for å prøve å få det tilbake.

Metode 1 - Kontroller innstillinger

  1. Høyreklikk tiden nederst til høyre på skjermen, og velg deretter " Egenskaper ".
  2. Kontroller at " Volum " -ikonet er satt til " ".

Hvis " Av " -innstillingen for " Volum " er grå, fortsett til Metode 2.


Metode 2 - Start omstart Explorer

  1. Hold CTRL og SHIFT mens du høyreklikker på oppgavelinjen. En meny skal vises.
  2. Velg " Exit Explorer ".
  3. Hold Windows-tasten mens du trykker på " R " for å få opp dialogboksen Kjør.
  4. Skriv " explorer ", og trykk deretter " Enter ".

Se nå om høyttalerikonet har returnert.


Metode 3 - Registry Fix

En innstilling i Windows-registret kan forårsake et problem med varselikonene dine. Prøv å gjøre endringen manuelt ved å bruke disse trinnene.