Windows: Aktiver Blue Light Filter

Aktivering av et blått lysfilter på datamaskinen din har vist seg å redusere øynene. Nyere versjoner av Microsoft Windows 10 har en funksjon innebygd som lar deg slå av blått lys. Du kan bruke et tredjepartsprogram for Windows 8 og 7. Slik gjør du det.

Windows 10

  1. Høyreklikk på skrivebordet, og velg deretter " Skjerminnstillinger ".
  2. Bytt " Night light " bryteren til " " for å aktivere det blå lysfilteret.
  3. Velg alternativet " Nattlysinnstillinger " for å angi fargetemperaturen, eller for å planlegge nattlyset. Hvis du vil styre manuelt når nattlysfunksjonen er slått på, slår du " Schedule night light " bryteren til " Off ", bruk deretter " Slå på nå " -knappen for å aktivere det blå lysfilteret.

Enhver versjon av Windows

Hvis du vil ha flere alternativer enn Windows 10 gir, eller bruk Windows 7 eller 8, bruk dette tredjepartsalternativet.

  1. Last ned og installer f.lux verktøyet.
  2. Start datamaskinen på nytt.
  3. f.lux vil løpe i oppgavelinjen. Velg den for å gjøre endringer. Bruk glidebryteren til å velge ønsket visningstemperatur.