Word 2019/365: Aktiver eller deaktiver AutoRecover Save

AutoRecover er en funksjon i Microsoft Word 2019 eller Office 365 som automatisk lagrer dokumentet du arbeider med med bestemte intervaller. Dette gjør at du kan gjenopprette dokumentet hvis PCen din virker feil i midten av arbeidet ditt. AutoRecover kan aktiveres eller deaktiveres ved å bruke følgende trinn.

  1. Åpne Word og velg " File "> " Options ".
  2. Velg " Lagre " i venstre rute.

  3. Fjern merket i boksen for " Lagre AutoRecover-informasjon hvert x minutt " hvis du vil deaktivere AutoRecover-funksjonen. Merk av i boksen for å aktivere den. Du kan også angi hvor lenge tiden er mellom når Word lagrer AutoRecover-data.