Excel 2019 og 2016: Force "Åpne som skrivebeskyttet" -prompt

Hvis du har en fil som er følsom for endringer, kan du tvinge Microsoft Excel 2019, 2016 eller 365 for å be om at brukeren skal åpne som Read Only når de prøver å åpne filen. Slik aktiverer du denne innstillingen.

  1. I Excel velger du " File " og klikker Lagre som .

  2. Excel 2019 brukere, velg " Browse ". Excel 2016-brukere velger " Flere alternativer ... ".

  3. Velg " Verktøy "> " Generelle alternativer " nederst i vinduet.

  4. Velg avkrysningsboksen for " Read-only recommended ", velg deretter " OK ".

  5. Velg " Lagre ".
  6. Hvis du blir bedt om det, velg " Ja " for å oppdatere filen med skrivebeskyttet innstilling.

Det er det! Alle som åpner filen i Excel, blir nå bedt om å velge " Åpne som skrivebeskyttet ".