Galaxy Tab 4: Aktiver USB-feilsøking

Hvis du er en utvikler som bruker Samsung Galaxy Tab 4, bør du aktivere USB Debugging på enheten. Dette alternativet tillater kommunikasjon mellom utviklerverktøysprogramvaren og Galaxy Tab. Enkelte programmer kan også kreve USB-feilsøking aktivert for å kommunisere riktig med enheten. Bare følg disse trinnene for å aktivere det.

  1. Kontroller at enheten ikke er koblet til en annen enhet via USB-kabelen.
  2. Fra startskjermbildet velger du " Apps "> " Settings ".
  3. Velg " Generelt " øverst på skjermen.
  4. Rull ned på venstre rute og velg " Om enhet ".
  5. Trykk på " Bygg nummer " -området 7 ganger. Du bør få en melding som indikerer at utviklermodus er aktivert.
  6. Du bør nå ha et valg for " Utvikleralternativer " i venstre rute. Velg den.
  7. Under " Feilsøking " -området, merk av for " USB debugging ".

FAQ

Hvordan fjerner jeg menyen "Utvikleralternativer" fra innstillinger når jeg er ferdig med å bruke den?

Når du har aktivert "Deveoper-alternativer", er den der til du tilbakestiller enheten på fabrikk. En tilbakestilling av fabrikken er den eneste måten å fjerne den på.