Kindle Fire: Aktiver eller deaktiver skjermrotasjon

Noen ganger vil skjermen på Amazon Kindle Fire rotere irriterende når du prøver å lese. Heldigvis kan du låse skjermen på plass og deaktivere skjermrotasjonen.

Nyere Modeller

valg 1

  1. På Kindle Fire HD- og HDX-modellene, gå til hurtigmenyen fra startskjermbildet ved å skyve ned linjen øverst på skjermen. På den opprinnelige brannen trykker du på giret øverst til høyre på skjermen.
  2. På nyere modeller som HD8 og HD10, velg alternativet " Auto-Rotate " for å veksle innstillingen som ønsket.

Alternativ 2

Åpne " Innstillinger "> " Skjerm "> " Når enheten roteres ", velg deretter ønsket innstilling:

  1. Roter innholdet på skjermen
  2. Hold deg i nåværende retning

Eldre Modeller

  1. På eldre modeller klikker du på alternativet " Låst " / " Låst " for å veksle innstillingen. Når det står " Unlocked ", er skjermrotasjon aktivert.

    Når det står " Låst ", er skjermrotasjonen deaktivert.

FAQ

Hvorfor vil ikke min Kindle Fire-skjerm rotere i det hele tatt?

Hvis du bruker en sak, sørg for at det ikke er problemet. Mange tilfeller på Kindle Fire forårsaker at rotasjonsføleren ikke fungerer som den skal.