MAMEUI: "Feil: nødvendige filer mangler, spillet kan ikke kjøres" - Fix

MAMEUI videospillemulatoren for PC vil vanligvis kaste en feil som sier:

Feil: Påkrevde filer mangler, spillet kan ikke kjøres

Denne feilen kan skyldes at spillromene ikke lastes riktig, en feilplassert EXE-fil eller videoproblemer. For å løse problemet, prøv følgende.

  1. Sørg for at spillrom er i riktig mappe. EXE-filen som kjører MAMEUI må være på samme sted som romsmappen. Pass på at du ikke har trukket EXE til skrivebordet eller et annet sted, da det ikke fungerer riktig uten mappene på riktig sted.

  2. Pass på at videospillromene ikke er skadet og bevart i ZIP-formatet. Unzip ikke filene.

  3. Hvis du er sikker på at alt er på riktig sted, kan problemet skyldes videoproblemer. Du kan ofte fikse det ved å velge " Valg "> " Standard Game Options "> " Advanced " og sikre at " Switch resolutions to fit " ikke er merket.