Kommandoen til å legge til eller fjerne datamaskin fra domene

Ved hjelp av en enkel kommando kan du legge til eller fjerne en Windows-datamaskin til et Microsoft Windows-domene eksternt fra en annen datamaskin.

Legg til en datamaskin til domenet

Kjør denne kommandoen fra en domenekontroller:

  1. Åpne en ledetekst.
  2. Skriv net computer \\ computername /add, trykk deretter " Enter ".

Kjør denne kommandoen fra en arbeidsstasjon der du har domeneadministratorrettigheter. Endre ordene i kursiv for å passe til din situasjon:

  • netdom join computername /domain: domainname

Fjern en datamaskin fra domenet

Kjør denne kommandoen fra en domenekontroller:

  1. Åpne en ledetekst.
  2. Skriv net computer \\ computername /del, og trykk deretter på " Enter ".

Kjør denne kommandoen fra en arbeidsstasjon der du har domeneadministratorrettigheter. Endre ordene i kursiv for å passe til din situasjon:

  • netdom remove computername /domain: domainname

Disse kommandoene er spesielt verdifulle hvis du bruker batchfiler.