Slik slår du bakgrunnsdata på / av på LG G7 ThinkQ

Bakgrunnsdata er dataene som mobilenheten bruker når du ikke samhandler med telefonen. Enkelte apper synkroniserer data mens du ikke bruker telefonen din. Lagre dataforbruket ved å kontrollere bakgrunnsdataene på LG G7 ThinQ. Du kan slå bakgrunnsdata på eller av for bestemte apper ved å bruke disse trinnene.

  1. Åpne " Innstillinger ".
  2. Velg " Data bruk ".
  3. Rull ned og velg en app du vil angi bakgrunnsdata for.
  4. Velg " Begrens bakgrunnsdata " til " " eller " Av " som ønsket.

Når innstillingen "Begrens bakgrunnsdata" er satt til "På" for en app, vil den ikke kunne bruke det trådløse nettverket til en dataforbindelse. Appen kan fortsatt kommunisere når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.