IE: Aktiver / deaktiver spørsmål for å huske passord

Noen liker å ha sitt passord lagret i Microsoft Internet Explorer. Andre er mer private, og ønsker ikke at passordet skal lagres hvor som helst, bortsett fra i eget hode. IE vil be deg om å huske at passordene dine er standard. Du kan aktivere eller deaktivere denne innstillingen med følgende trinn.

  1. Åpne Internet Explorer.
  2. Velg giret på høyre side av hovedverktøylinjen og velg "Alternativer for Internett ".

  3. Velg kategorien " Innhold ", og velg deretter " Innstillinger " i " AutoComplete " -delen.
  4. Gjør ett av følgende i " Bruk AutoComplete for " -panelet:
    • Fjern merket for "Spør meg før du lagrer passord " -boksen for å stoppe IE fra å be deg om å lagre passord. Passord vil fortsatt bli lagret ved noen anledninger. Merk av i boksen hvis du vil bli bedt om å lagre passord.
    • Fjern merket for " Brukernavn og passord på skjemaer " for å forhindre IE i å lagre brukernavn og passord. Merk av i boksen for å aktivere den. Du kan også velge " Slett AutoComplete History ... " hvis du vil slette passordene som IE allerede har lagret.

  5. Velg " OK ". Lukk og start på Internet Explorer for at endringene skal tre i kraft.