iPhone 8 eller X slår seg ikke av

Hvis Apple iPhone 8 eller iPhone X er frosset og ikke slår av, kan du prøve å tvinge den til å slå av.

Slå av

  • Trykk og hold " Sleep " / " Wake " -knappen øverst på enheten i ca 10 sekunder. Se om den røde skyveknappen til slutt kommer til syne slik at du kan slå av eller tvinge å stoppe den angående appen ved å trykke og holde inne Hjem-knappen.

Force Restart

  1. Trykk raskt på " Volum opp ".
  2. Trykk raskt på " Volum ned ".
  3. Hold hvilemodus "/" Wake "-knappen til Apple-logoen vises.
  • Hvis de ovennevnte trinnene ikke virker, trykk og hold nede " Sleep " / " Wake " -knappen og " Volum ned " knappen samtidig i ca 10 til 20 sekunder. Forhåpentligvis vises Apple-logoen, og iPhone vil endelig slå på nytt.

Det har hørt noen brukere rapportere anledninger hvor de har måttet bare la batteriet gå helt ned før enheten vil fungere igjen. Jeg er redd hvis trinnene ovenfor ikke virker, det er din siste utvei.